วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พญานาคราช ย้อนรอยจากพุทธกาล สู่ตำนานลุ่มน้ำโขง


“ศรัทธา ศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์”
เปิดเผยเรื่องราวลี้ลับของ “พญานาค” ตั้งแต่สมัยพุทธกาล จนถึงดินแดนแห่งนาคราช “ลุ่มน้ำโขง”
ให้คำตอบเรื่องพญานาคได้ชัดเจน ยิ่งกว่าการเฝ้ารอชมเหตุการณ์ ในคืน วันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 11 เพียงอย่างเดียว อย่างแน่นอน !!
พิเศษ !! เปิดประสบการณ์ สัมผัส “พญานาค” ณ ดินแดน นาคานคร เช่น ถ้ำพญานาค เมืองหลวงพญานาค และปู่อือลือ ณ บึงโขงหลง ฯลฯ

ทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา ผู้คนทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลไปที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  รวมถึงอำเภออื่นๆ ตามแนวแม่น้ำโขง เพื่อดูลูกไปสีแดงอมชมพูที่ลอยขึ้นจากกลางลำน้ำโขง หรื่อที่เชื่อกันว่าเป็น บั้งไฟพญานาค!
“นาค” หรือ “พญานาค” นั้น เป็นทิพย์ภาวะจำพวกหนึ่ง “กึ่งเทพ” และ “กึ่งสัตว์เดรัจฉาน” อาศัยอยู่ทางทิสตะวันตกของสวรรค์ชั้น “จาตุมหาราชิกา” เป็นชาวสวรรค์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ มีอิทธิฤทธิ์และกำลังยิ่งใหญ่มหาศาล มีลักษณะเป็นงูตัวใหญ่ มีหงอน ตาสีแดง มีเกล็ดหลากหลายสีแตกต่างกันออกไป เวลาออกหากินจะแปลสภาพเป็น “งู” ส่วนเวลาปกติจะอยู่ในสภาพของนาคก็ได้ จะมีภาวะทิพย์ คือ สามารถเนรมิตตัวเองให้เป็นทิพย์ภาวะ หรือแม้กระทั่งเป็น มนุษย์ ก็สามารถทำได้ และเนื่องจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีเนื้อที่บางส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับโลกมนุษย์ ฉะนั้น ตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน มนุษย์บางคนจึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับพญานาคอยู่บ้าง
เรื่องราวความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ภูมิหลังของพญานาค ตำนานการสร้างแม่น้ำโขง แม่น้ำน่าน บั้งไฟพญานาคมีจริงหรือ “คำชะโหนด” ประตูสู่นาคพิภพ “สะดือแม่น้ำโขง” เมืองหลวงพญานาค “ถ้ำดินเพียง” เส้นทางสัญจรใต้แม่น้ำโขงสู่ฝั่งลาว ลูกแก้วพญานาค ปู่อือลือพญานาคแห่งบึงโขงหลง และ ประสบการณ์เผชิญหน้ากับพยานาคของเหล่าอริยสงฆ์ ฯลฯ หลากหลายข้อสงสัยที่เป็น “ปริศนาเกี่ยวกับพญานาค” จะถูกเปิดเผยในตอนนี้....

อารัมภกถา

พญานาคครั้งพุทธกาล

ตำนานพญานาค ลุ่มน้ำโขง


ทิพย์ภาวสัมผัส

ร่องรอย พญานาค

ความเชื่อ ศรัทธา และพญานาค


เครดิต : ตรีทศ พิพัฒน์โกศล

1 ความคิดเห็น: